Gå direkt till innehåll
En milstolpe har passerats - över 200 000 laddbara fordon i Sverige

Nyhet -

En milstolpe har passerats - över 200 000 laddbara fordon i Sverige

Under första kvartalet 2020 passerade Sverige milstolpen för 100 000 laddbara fordon. Det dröjde inte längre än ett år innan nästa milstolpe var nådd – nu rullar över 200 000 laddbara fordon på de svenska vägarna.


Av alla nyregistrerade bilar i Europa står elbilar och laddhybrider fortfarande för en mindre del av totalen, men det är just i ökningstakten som vi kan se de stora skillnaderna - jämfört med bilar som drivs av andra medel. Bland annat menar BIL Sweden att andelen nyregistrering av elbilar och laddhybrider i mars månad uppgick till 37 procent - en ökning på dryga 70 procent jämfört samma tid förra året.


Branschinitiativ för bättre infrastruktur

Enligt Power Circle, och utdraget från ELIS (Elbilen i Sverige) databas över Sveriges laddbara fordon, har en snabb ökning av laddhybrider och elbilar skett under senaste året. Det finns nu över 200 000 laddbara fordon i Sverige och det blir allt viktigare att infrastrukturen hänger med i utvecklingen. Viktiga aktörer såsom elnätsbolag, kommuner, drivmedelsbolag och fordonstillverkare visar fler initiativ och framsteg i omställningen mot elektrifiering av bilflottan.

Samarbetet mellan OKQ8 och Skellefteå Kraft är ett sådant exempel. Tillsammans kommer de under 2021 påbörja byggandet av Sveriges största nät för snabbladdning av elbilar. På cirka 400 OKQ8-stationer i Sverige och Danmark kommer totalt 1 100 snabbladdare installeras de närmsta åren.

Ytterligare ett exempel är när regeringen i början av året gav uppdrag till Energimyndigheten att föreslå åtgärder som minskar tröskeln för privatpersoner att ställa om - genom förbättrad möjlighet att ladda elfordon vid hemmet. Detta eftersom nära 90 procent av laddningen sker just här, alternativt när bilen är parkerad på jobbet. Den största förändring som behöver ske där är att minska de skillnader som finns mellan olika boendeformer och på olika platser i landet. Det ska inte spela någon roll om du bor i norr eller söder, i flerbostadshus, parkerar på gatan eller har villa med egen parkering.


Framtidens fordonsflotta

Enligt Myndigheten för Trafikanalys utredning av framtidens möjliga fordonsflotta och drivmedlets utveckling förväntas personbilar uppgå till cirka 5,5 miljoner år 2030. Vid det laget bedöms cirka 60 procent bland nyregistrerade fordon vara laddbara. Samtidigt som fordonsflottan elektrifieras alltmer menar man också att biodrivmedel kommer vara betydande i utfasningen av fossila bränslen. Här pekar analysen på att en succesiv omfördelning kommer ske, där biodrivmedel går från lätta till tyngre transporter och efterfrågan på el fortsätter öka för personbilar.

Samlade branschkrafter och kommunala initiativ lägger grund för den fossilfria framtiden, men mycket arbete kvarstår. Efterfrågan på laddabara fordon ökar och för att den hållbara trenden ska kunna fortsätta, och kanske i allt snabbare takt dessutom, måste samhället möta med en fungerande infrastruktur - och helst ligga steget före.

Omställningen väcker förstås funderingar hos både företag och enskilda förare. I OKQ8:s webbinarium den 5 maj kan du ta del av kunskap från flera aktörer i branschen och inspireras av insikter inom området. Klicka här för anmälan.

Här kan du läsa mer om hur du kan hitta en lösning som passar just dig och din elbil längs vägarna, på jobbet eller vid hemmet.


Kategorier

Kontakter

Carl Zeidlitz

Carl Zeidlitz

Presskontakt Kommunikatör 076-7759882 Presskontakt OK

Relaterat innehåll

Välkommen till OK ekonomisk förening!

OK är en kooperation som ägs av medlemmar från hela Sverige, från glesbygd till storstad. Vår vision är att möjliggöra hållbar mobilitet och energi för alla och vi hel- eller deläger verksamheter som på olika sätt berör dessa områden. Tillsammans med våra medlemmar och bolag, styr vi resan mot ett hållbart samhälle.

OK ekonomisk förening
Sveavägen 155
10435 Stockholm
Sverige