Gå direkt till innehåll
Elbil
Elbil

Nyhet -

Nu ska det bli lättare för konsumenter att förstå elbilens totala klimatavtryck

Elbilsbranschen blomstrar och allt fler biltillverkare erbjuder idag laddbara fordon. I takt med detta får också fler bilister möjlighet att ställa om till mer hållbara alternativ, men här är inte alltid livscykelperspektivet en självklarhet. Lyckligtvis sker nu nya initiativ för förändring - både inom elbilsbranschen och i politiken – klimatpåverkan måste synliggöras hela vägen från tillverkning till leverans och återvinning.

För att konsumenter ska kunna få större förståelse för vad de faktiskt köper (eller väljer bort) så blir transparens och tydlighet allt viktigare, och här måste även elbilstillverkare bli bättre. Ett sätt att nå dit är att fler tillverkare genomför livscykelanalyser (LCA) och gör dessa tillgängliga och lätta att förstå. Samtidigt kan en ökad transparens, och följaktligen möjligheten för konsumenter att jämföra elbilstillverkare med varandra, skynda på den hållbara utvecklingen ytterligare - i alla led.

En av de elbilstillverkare som ligger i framkant i frågan är Polestar, som dessutom utsågs till årets Miljöbästa Bil 2021 – Bäst LCA och transparens. Att elbilar inte producerar några utsläpp från avgasröret är en självklarhet, men utsläppen under själva tillverkningsprocessen är ofta ett omdebatterat ämne. Polestar har därför valt att tydligt redogöra koldioxidavtrycket för hela livscykeln på alla nya modeller. Thomas Ingenlath, Polestars VD, klargör:

”Biltillverkarna måste ta fullt ansvar. Varje vecka ser vi ett nytt tillkännagivande om att en biltillverkare ställer om till elektrifiering. Men att endast gå över till eldrift är inte tillräckligt. Att göra bilar elektriska är inte själva målet, det är en utgångspunkt. Vi måste vara ärliga och transparenta.”

Utöver biltillverkares egna initiativ sker även förändringar på politisk nivå. Bland annat har EU-kommissionen lovat att senast år 2023 presentera förslag på standardiserade LCA-metoder som konsumentupplysning. De har dessutom formulerat ett förslag med krav på rapportering för elbilsbatterier och andel återvunnet material. Även på nationellt plan tar man steg i samma riktning, då Energimyndigheten har fått i uppdrag av Regeringen att ta fram förslag på märkning sett till fordonets hela livscykel.

Precis som Thomas Ingenlath uttrycker så kräver en fossilfri omställning att elbilstillverkarna tar sitt fulla ansvar. För att kunna vägleda till hållbara val så måste också livscykler göras lättillgängliga för konsumenter och andra aktörer. Om övergripande standarder tillämpas och allt fler tillverkare hänger med på tåget skapas bättre förutsättningar för både konsument, bransch och miljö.

Kategorier

Kontakter

Carl Zeidlitz

Carl Zeidlitz

Presskontakt Kommunikatör 076-7759882 Presskontakt OK

Relaterat innehåll

Välkommen till OK ekonomisk förening!

OK är en kooperation som ägs av medlemmar från hela Sverige, från glesbygd till storstad. Vår vision är att möjliggöra hållbar mobilitet och energi för alla och vi hel- eller deläger verksamheter som på olika sätt berör dessa områden. Tillsammans med våra medlemmar och bolag, styr vi resan mot ett hållbart samhälle.

OK ekonomisk förening

Sveavägen 155
10435 Stockholm
Sverige