Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Mikael Fränckel i lokal ledarroll för global hållbarhet

Innehållsrika och roliga månader tillsammans med hängivna lagspelare – så låter det när Mikael Fränckel beskriver sin första tid som ny vd på kemi och-drivmedelsföretaget Sekab. Nu ser han fram emot att skapa förutsättningar för en hållbar framtid och dra nytta av sitt stora affärsfokus. Läs mer om Mikaels erfarenheter och inspireras av bolagets spännande framtid!

Hej Mikael! Du tillträdde som Sekabs nya vd i våras, berätta gärna om hur du upplevt första månaderna hittills?

Mina första månader på Sekab har varit både innehållsrika och fantastiskt roliga. Att vara en del av en verksamhet där jag får bidra till att skapa förutsättningar för en mer hållbar framtid – är en otroligt härlig och stimulerande känsla.

Innan du tackade ja till att bli vd för Sekab var du hela 23 år på storbolaget AFRY, vad fick dig att vilja gå vidare därifrån/anta ny utmaning?

Jag har trivts fantastiskt bra under mina (ganska många) år på AFRY, men när jag fick frågan om att leda ett lokalt företag med global påverkan i utvecklingen av framtidens hållbara produkter och teknologi – kunde jag helt enkelt inte att tacka nej. Vilken möjlighet!

Vilka tidigare arbetserfarenheter är du extra tacksam över att kunna ta med dig in din nya roll?

Min övertygelse är att våra framtida möjligheter många gånger ligger emellan olika etablerade branscher, geografier och teknikområden. Jag tror därför att min erfarenhet och mitt nätverk från processindustrins alla olika områden - hela vägen från Gruvindustri till kemi, skogsindustri och den nu starkt växande batterisektorn - kommer att kunna bidra till Sekabs fortsatta tillväxt och lönsamhet. Jag ser även fram emot att kunna stärka bolaget genom att dra nytta av mitt stora fokus på kundrelationer och vår affär.

Kan du berätta om något initiativ eller spännande uppdrag som står högt upp på Sekabs agenda just nu?

Det är mycket spännande som händer just nu inom kemiproduktion och i arbetet med att ersätta fossila drivmedel med nya hållbara lösningar. För att möta den ökade efterfrågan genomför vi på Sekab bl.a. en viktig satsning på utbyggnad av grön kemi. Investeringen av denna förnybara produktion förväntas stå färdig under andra halvan av 2022.

Förutom att producera gröna kemiprodukter så arbetar vi även med framtidens teknologi, där vi skapar lösningar för att utvinna hållbara produkter ur olika restprodukter från skogsindustrin. Här står arbetet med vår unika teknik, CelluAPP, där b.la etanol och lignin kan utvinnas mycket effektivt, alltid högt upp på agendan. Inom detta befinner sig Sekab just nu i en fas där vi tittar på såväl egen produktion, likväl som att kunna erbjuda licenser för teknologin till andra intressenter.

Sekab går mot en ny tid av kommersialisering, kan du berätta lite mer om vad det innebär för er?

Sekab har under många år lagt stora resurser för att utveckla teknologiplattformen CelluAPP. Nu är tiden mogen att ta tekniken från utveckling till kommersialisering vilket innebär att vi kommer att öka fokus på bl.a. licensförsäljning. Även arbetet med att söka partnerskap med andra ledande aktörer för att stärka vårt erbjudande kommer att vara väsentligt för hur väl vi kommer att lyckas på den globala marknad där vår teknologi efterfrågas.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna för Sekabs fortsatta hållbarhetsutveckling idag?

Vi på Sekab vet att framtiden handlar om att ersätta fossilbaserade bränslen och kemi med mer hållbara alternativ. Här skulle jag påstå att vi idag är en av världens absolut grönaste kemiproducenter - alltifrån vad gäller råvara, produktion och slutprodukt. Men eftersom vi idag inte har produkter som primärt vänder sig direkt mot privatkonsumenter, behöver vi komma på andra sätt att nå ut till allmänheten. Då det oftast är minst ett led mellan oss och slutkonsument så försvåras kommunikationen av vårt betydelsefulla arbete och hur vi faktiskt bidrar – det skulle jag nog säga är vår största utmaning idag.

Slutligen, och på lite mer personligt plan, vad är det bästa med att jobba på Sekab enligt dig?

För mig är det solklart: att få arbeta tillsammans med hängivna lagspelare vars engagemang och kreativitet genomsyrar verksamheten!

Kategorier

Kontakter

Carl Zeidlitz

Carl Zeidlitz

Presskontakt Kommunikatör 076-7759882 Presskontakt OK

Relaterat innehåll

Välkommen till OK ekonomisk förening!

OK är en kooperation som ägs av medlemmar från hela Sverige, från glesbygd till storstad. Vår vision är att möjliggöra hållbar mobilitet och energi för alla och vi hel- eller deläger verksamheter som på olika sätt berör dessa områden. Tillsammans med våra medlemmar och bolag, styr vi resan mot ett hållbart samhälle.

OK ekonomisk förening

Sveavägen 155
10435 Stockholm
Sverige