Gå direkt till innehåll
Monica Normark Sekab
Monica Normark Sekab

Nyhet -

Sekabs klimatinitiativ imponerar på EU:s innovationsfond

När det gäller innovation och hållbar utveckling är Monica Normark, Chief Technology Officer på Sekab, rätt person att lära av. Hon arbetar för en verksamhet som EU:s innovationsfond fångat upp i sökandet på de mest klimatnyttiga innovationsprojekten.


Sekab arbetar bland annat med att ta vara på restprodukter från skogen och har även tagit fram ny spännande teknik som ska ta branschen framåt. 311 europeiska projekt har ansökt finansieringsprogrammet och 70 av dessa kvalificerades för nästa steg i processen, där Sekab är en av de som gått vidare. Vi låter Monica berätta mer!

Hej Monica! Sekab har nyligen kvalificerats vidare i processen för European Innovation Funds största finansieringsprogram för klimatnyttiga projekt. Berätta mer – vilket projekt har ni sökt stöd för och vad kan du berätta om det?

Ja precis! Sekab har en unik, patenterad teknik som tar sågspån, barrved och andra restprodukter från skogen för att tillverka etanol och lignin. Dessa produkter kan i sin tur bli biodrivmedel och gröna kemikalier. Tekniken är nu redo att skalas upp och därför vill vi bygga en produktionsanläggning som gör just det. Det är alltså detta projekt vi har sökt innovationsstöd för och naturligtvis känner vi oss otroligt stolta över att det bedöms vara ett av de 70 mest lovande initiativen i Europa.

Vad skulle ett sådant stöd innebära för er framtid?
Detta är definitivt en milstolpe för vår teknik. Att oberoende experter bedömer den som en av de med mest potential i Europa för att bidra till klimatomställningen, är verkligen ett kvitto på att vi skapat något riktigt bra. Stödet skulle innebära att många dörrar öppnas - både för planerna på en egen anläggning och för andra som vill investera i vår teknik på andra platser.

Varför tror du själv att just Sekab har gått vidare i processen? Vad fick ert projekt att sticka ut bland de 311 sökande?
Jag tror att det handlar om att tekniken är mogen. Vi har utvecklat den under lång tid och haft en demonstrationsanläggning under många år. Detta är inte ett projekt där man behöver fundera på om tekniken kommer att klara att skalas upp – det vet vi redan att den gör. Sedan tror jag också att den stora och aktuella debatten kring skogen och vilka värden som ska väga tyngst där, bidrar till att intresset för en teknik som tar vara på restprodukterna sticker ut.

I nästa steg ska slutgiltig ansökan lämnas in – vad innebär det lite mer exakt?
Det innebär att de 70 projekt som gått vidare ska utveckla sina förslag och av dem kommer 23 beviljas finansiering. Vi har fått höga betyg på vår tekniska innovativa lösning, vilket känns tryggt inför nästa fas. Vårt fokus kommer att ligga på att utveckla samarbeten för att tydliggöra hur viktigt detta är för hela samhället. Där är till exempel OK en mycket viktig aktör.

Utöver projektet ni söker stöd för - vilka är Sekabs viktigaste åtgärder för att främja en klimatsmart framtid?
Jag skulle vilja säga att hela Sekab är en åtgärd för att främja en klimatsmart framtid, där våra produkter, från etanol till gröna kemikalier, bidrar i klimatomställningen. Just nu är vårt uppdrag att fortsätta utveckla tekniken och produktionen för att göra produkterna så attraktiva som möjligt. Det är en förmån att få jobba med ett företag där affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand.

Om du fick önsketänka - hur skulle er bransch se ut om 10 år?
Jag hoppas och tror att den är större - det skulle gynna både klimatet och den svenska ekonomin. Min uppfattning är att alla har förutsättningar att bidra ännu mer till omställningen, men det kräver samarbete, långsiktiga förutsättningar och mod till att satsa. Om tio år tror jag att den anläggning vi nu jobbar för att bygga upp kommer vara den första - i ledet av flera. Både i Sverige och på andra platser. Jag kan inte understryka nog hur mycket jag ser fram emot omställningen och resultatet!

Vi säger tack till Monica och önskar stort lycka till vidare i processen och för framtida spännande projekt!

Läs mer här om hur Sekabs teknik når framgångar i EU.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carl Zeidlitz

Carl Zeidlitz

Presskontakt Kommunikatör 076-7759882 Presskontakt OK

Relaterat innehåll

Välkommen till OK ekonomisk förening!

OK är en kooperation som ägs av medlemmar från hela Sverige, från glesbygd till storstad. Vår vision är att möjliggöra hållbar mobilitet och energi för alla och vi hel- eller deläger verksamheter som på olika sätt berör dessa områden. Tillsammans med våra medlemmar och bolag, styr vi resan mot ett hållbart samhälle.

OK ekonomisk förening
Sveavägen 155
10435 Stockholm
Sverige