Gå direkt till innehåll
Ett starkt resultat och förslag om höjd återbäring till OK:s medlemmar

Pressmeddelande -

Ett starkt resultat och förslag om höjd återbäring till OK:s medlemmar

OK ekonomisk förening (OK) redovisar ett starkt resultat med en vinst på 557 miljoner kronor (282 MSEK) efter skatt för verksamhetsåret 2021/2022. Styrelsen föreslår föreningsstämman att höja återbäringen till medlemmarna.

– Vi kan glädjande konstatera att våra verksamheter fortsatt att leverera mycket goda resultat och att de lyckats med de prioriteringar som varit nödvändiga utifrån den turbulens som råder och har rått i omvärlden. OK:s resultat färgas också kraftigt av att OKQ8:s drivmedelslager ökat i värde, vilket påverkar både OKQ8:s och OK:s resultat positivt. Sammantaget är föreningen väl rustad för att stötta verksamheterna i den omställning de och samhället står inför, säger Britt Hansson vd, OK ekonomisk förening.

OK:s styrelse föreslår en höjd återbäring till medlemmarna med fem öre per liter på både obemannade och obemannade OKQ8-stationer. För första gången föreslås också elbilsladdning vara återbäringsgrundande. Totalt kommer medlemmarna att få dela på 34 miljoner kronor, en ökning med drygt 25 procent från fjolårets 27 miljoner.

Det är med stolthet vi ytterligare kan visa på styrkan i den kooperativa företagsformen. När medlemskap och gemensamt ägande, ihop med en välskött ekonomi, leder till att ägarna genom höjd återbäring kan dela på överskottet då är vi på rätt väg, säger Jimmy Jansson, styrelseordförande OK ekonomisk förening.

Investeringar för framtiden
Under verksamhetsåret har utvecklingen av medlemskapet, tillsammans med arbetet för en hållbar omställning, varit centralt i föreningens verksamheter.

– Våra verksamheter fortsätter att göra hållbara framsteg. Till exempel har OKQ8 öppnat de första supersnabbladdarna för elbilar och satsningarna på nya förnybara drivmedel har intensifierats. Det rör bland annat HVO100, vätgas och förnybar bensin. För att våra medlemmar ska ha möjlighet att ställa om krävs en bred palett av hållbara drivmedel att välja mellan. Årets initiativ är därför viktiga pusselbitar för en fortsatt hållbar utveckling, säger Britt Hansson.

Mer om föreningens resultat och utveckling finnas att läsa i årsredovisningen för 2021/2022.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Linda Glauser, Kommunikationschef, OK ekonomisk förening
Tel: 076-775 98 94, e-post: linda.glauser@ok.se

Ämnen

Kategorier


OK är en kooperation som ägs av medlemmar från hela Sverige, från glesbygd till storstad. Vårt viktigaste uppdrag är att skapa värde för våra medlemmar, så väl ekonomiskt som i form av tillfredställelsen av att bidra till ett bättre samhälle. Värdet skapar vi genom att investera i framtidens hållbara lösningar för mobilitet och energi, samt genom att utmana och utveckla våra befintliga innehav. Det är genom våra bolag och våra medlemmars engagemang som vi gör skillnad på riktigt – idag, imorgon och för framtiden. 

Kontakter

Carl Zeidlitz

Carl Zeidlitz

Presskontakt Kommunikatör 076-7759882 Presskontakt OK

Välkommen till OK ekonomisk förening!

OK är en kooperation som ägs av medlemmar från hela Sverige, från glesbygd till storstad. Vår vision är att möjliggöra hållbar mobilitet och energi för alla och vi hel- eller deläger verksamheter som på olika sätt berör dessa områden. Tillsammans med våra medlemmar och bolag, styr vi resan mot ett hållbart samhälle.

OK ekonomisk förening
Sveavägen 155
10435 Stockholm
Sverige